Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Wanneer een BBL-student niet in de praktijk kan leren, dan kan hij/zij de opleiding niet verder volgen. Dat moeten we voorkomen. Daarvoor zijn onze steunmaatregelen voor BBL-studenten.

Onderstaande maatregelen zijn erop gericht om BBL-studenten – ook bij minder werk – door te laten leren in de praktijk.

Praktijkscholing

Bedrijven kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen als zij maatregelen nemen om de studie van een of meerdere BBL-ers door te laten gaan en BPV-plekken (beroepspraktijkvorming) behouden, beschermen of creëren. Met deze maatregelen ondersteunt OTIB de voortgang van zowel startende als lopende BBL-studies. Dit doen zij in overleg met de BBL-er, het opleidingsinstituut en de praktijkopleider met andere vormen van praktijkscholing.


Collegiale in- en uitleen

OTIB ondersteunt bij het inlenen en uitlenen van studenten aan andere erkende leerbedrijven. Wij zorgen voor de juiste contacten en een goede start voor de student op zijn/haar tijdelijke nieuwe werkplek.

Ondersteuning bij van-werk-naar-werk-trajecten

In het uiterste geval dat het voor een werkgever onmogelijk is om zijn/haar student te behouden, ondersteunen wij het van-werk-naar-werk-traject.