Collegiale in- en uitleen

Sommige medewerkers zitten in deeltijd thuis. Dat is niet altijd even makkelijk.

Arbeidsmarkt mobiliteit

In deze vreemde tijd hebben sommige bedrijven moeite om alle medewerkers in te zetten, terwijl anderen staan te springen om mensen. Collegiale in- en uitleen biedt uitkomst. Collega’s die (tijdelijk) overtollig zijn, kunnen worden ingezet bij bedrijven die zoeken naar gekwalificeerd personeel. Collegiale in- en uitleen is ook mogelijk voor BBL-studenten. Zo kan hun ontwikkeling toch doorgaan.

Regionaal zijn diverse initiatieven opgezet. Laat ons via de arbeidsmarktscan weten of je personeel zoekt of juist tijdelijk over hebt. Op die manier kan OTIB helpen om regionale partners en andere partijen aan elkaar te koppelen.

Heb je vragen over de opleiding en begeleiding van deze uitleencollega’s? Dan kun je natuurlijk bij ons terecht. Bel het OTIB Servicepunt Arbeidsmarkt Mobiliteit op 0800 – 6061 of neem contact op met de OTIB regiomanager of Adviseur Arbeidsmarkt in jouw regio. Zij kunnen je ook alles vertellen over de mogelijkheden van de VIZI-stimuleringsregeling bij collegiale in- en uitleen.

Dienstverleners

Onderstaande organisaties hebben ieder hun eigen werkwijze in hun dienstverlening. OTIB neemt geen verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van deze partijen.